Caddy- người bạn đồng hành không thể thiếu- kỳ 2

Kỳ 2: Mảnh ghép của sự thành công

Hiện nay chúng tôi có gần 200 caddy đa số là thế hệ trẻ và cũng không ít thế hệ 8x 9x. Sân chúng tôi luôn tôn trọng vấn đề bình đẳng giới và sự nghiệp cũng đánh giá dựa trên công bằng, bằng chính tài năng và sự đam mê.

Nên bạn sẽ không lạ khi thấy ở sân chúng tôi có những bạn nữ người nhỏ nhắn dưới cái nắng 40 độ nhưng trên miệng luôn cười rạng rỡ.

Lại có những ngày phải trùm áo mưa chạy hết sân, từ lùm cây, dưới sông tìm bóng và hàng ti tỉ nhiệm vụ quan trọng mà caddy phải hoàn thành suốt 18 hố golf.

Caddy đôi khi không chỉ là bạn đồng hành của golfer mà có lúc là người hướng dẫn golfer đánh gậy như thế nào và hướng gậy ra sao vì Caddy là người nắm rõ địa hình của sân, đoán được hướng của gió, phán đoán khoảng cách từ bóng đến hố cờ, đọc line cho golfer khi bóng trên green. Caddy còn là người nhìn được hướng bóng có thể nhắc và hỗ trợ golfer trong những tình huống bất ngờ.

Với 200 người đồng hành thầm lặng này đã tạo nên sự thành công cho chúng tôi trong suốt 5 năm qua và cũng tạo nên sự thành công cho những golfer trong những mùa giải vừa qua.

Ngôi nhà chung của 200 caddy vẫn luôn sôi động và ngày càng lớn mạnh.

Và chúng tôi biết sự thành công của West Lakes ngày hôm nay có được là nhờ một mảnh ghép vô cùng to lớn đã góp phần - Caddy những người thầm lặng.

Trải nghiệm những kỳ quan của West Lakes Golf & Villas