PHIẾU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA SÂN (CUSTOMER SATISFACTION SURVEY)

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn, West Lakes Golf & Villas xin trân trọng gửi đến Quý khách Phiếu khảo sát ý kiến. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ Quý khách.
In order to improve the quality of service, West Lakes Golf & Villas would like to send you the survey. We're looking forward to receiving your kind evaluation.
1
Đánh giá của bạn về chất lượng sân cỏ / Green, Fairway and Bunker Quality
 
Chúng tôi cần cải thiện điều gì? / What area needs to be improved?
  • Green
  • Fairway
  • Bunker
2
Đánh giá của bạn về sự chuyên nghiệp của nhân viên điều hành Sân / Our Operation Staffs
 
Chúng tôi cần cải thiện vị trí nào? / What department should be improved?
  • Valet
  • Starter
  • Marshall
3
Đánh giá của bạn về sự chuyên nghiệp của nhân viên Caddy / Our Caddy Service
 
Chúng tôi cần cải thiện điều gì? / What our caddies need to improve?
  • Golf Knowledge
  • Customer Service
  • Communication
4
Đánh giá của bạn về độ thử thách của sân (độ khó) / Our green challenge
5
Sự hài lòng của bạn về dịch vụ của chúng tôi sau 01 vòng golf (18 hố) / Our overall service after your golf round (18-hole)
6
Đánh giá của bạn về chất lượng món ăn và nước uống / Food and drinks of Restaurant
 
Chúng tôi cần cải thiện điều gì? / What area needs to be improved?
7
Đánh giá của bạn về dịch vụ tại nhà hàng / Service of Restaurant
8
Đánh giá của bạn về thái độ nhân viên phục vụ. / Staff awareness and attitude
9
Chất Lượng vệ sinh sạch sẽ trong nhà hàng / Cleanliness/ Hygiene
10
Ý kiến đóng góp của bạn / Your comment

Experience the quality of West Lakes Golf & Villas